Име
Телефон или е-маил
Како можеме да ви помогнеме?
“ДАНИЕЛ ТРАНС-ДЕЛТА”
Тетово. Ул.Јане Сандански бб.
Тел/факс : 044/333 001;
моб.: 075250202 / 075458744
e-mail: mitevski@t.mk
ВИ БЛАГОДАРИМЕ ШТО НЕ ПОСЕТИВТЕ.

МОНТИРАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ

 

-Противпровални и протипожарни алармни  системи поврзани и набљудувани на 24 часовен централен мониторинг систем на агенцијата;
-Системи за видео-надзор и видео запис;
-Домофони, видеофони, домофонски и видеофонски системи;
-Контрола на работно време;
-Контролиран пристап до објекти;
-Периметриска заштита на објекти.