Име
Телефон или е-маил
Како можеме да ви помогнеме?
“ДАНИЕЛ ТРАНС-ДЕЛТА”
Тетово. Ул.Јане Сандански бб.
Тел/факс : 044/333 001;
моб.: 075250202 / 075458744
e-mail: mitevski@t.mk

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ШТО НЕ ПОСЕТИВТЕ.

Наши услуги

-Обезбедување на имот;
-Обезбедување на лица –bodyguard;
-Патролно обезбедувањe;
-Обезбедување на амбасади и резиденции;
-Обезбедување на дискотеки, ноќни клубови, ресторанти, бензински пумпу и другоч;
-Обезбедување и транспорт на пари и драгоцености;
-24 часовен сопствен мониторинг со месечен детален извештај на сите настанати промени;
-Изработка на безбедносни концепти;
-Изработка на елаборати на ПП заштита;