име
тел/е-маил
Вашата порака ?

“ДАНИЕЛ ТРАНС-ДЕЛТА”
Тетово. Ул.Јане Сандански бб.
Тел/факс : 044/333 001;
моб.: 075250202 / 075458744
e-mail: mitevski@t.mk

 

Агенцијата за обезбедување на лица и имот Даниел Транс- Делта ДООЕЛ увоз извоз со решение за работ број 16.8.1-54359/05 е во склоп на фирмата Даниел Транс ДООЕЛ увоз-извоз од Тетово основана на 20.09.2002.

 

Дејноста Детективска Агенција за обезбедување на лица и имот во Судскиот регистар е заведена под шифра 74.60, и покрај обезбедување на лица и имот работи и како детективска служба.

 

Истата е лоцирана во центарот на Тетово на ул.Јане Сандски бб.

Агенцијата Даниел Транс –Делта Обезбедување своите професионални услуги ги извршува исклучиво во рамките на Законот на обезбедување на лица и имот и исклучително на оние клиенти на кои обезбедувањето им е нeопходно.

Работните задачи и активностите на нашитеклиенти за нас се дискретна и внимателно дизајнирана обврска.

 

 

Во моментов детективската Агенција “ДАНИЕЛ ТРАНС-ДЕЛТА” обезбедува преку 100 објекти во Тетово и пошироко со 80 обезбедувачи.

 

Во своите редови има само проверени и докажани обезбедувачи со лиценци и легитимации кои докрај ги почитуваат условите на работа предвидени во Законот за обезбедување на лица и имот, припадници на сите националности, а се под стојана контрола на стручни лица обучувачи од МВР.